Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Великою Британією

Верховна Рада ратифікувала Протокол між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на дохід і на приріст вартості майна.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 323 народних депутати.

У чому суть?

У відносинах між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії діє Конвенція між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10 лютого 1993 року.

З метою приведення у відповідність положень зазначеної Конвенції до Модельної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податків на доходи і капітал та новітніх стандартів ОЕСР щодо протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Action Plan BEPS). 9 жовтня 2017 року у м. Лондон був вчинений Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Положеннями Протоколу передбачено:

- оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди та підвищено  ставку з 10% до 15% - в усіх інших випадках;

- збільшення розміру ставки оподаткування процентів – з 0 % до 5%;

- збільшення розміру ставки оподаткування роялті – з 0 % до 5%;

- нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією;

- норми щодо застосування права на отримання переваг - переваги не будуть надаватись стосовно виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб’єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги.

Зазначені зміни та ставки відповідають загальній практиці укладення Україною таких угод та протоколів до них з іншими країнами світу (аналогічні за розмірами ставки містяться у переважній більшості конвенцій та протоколів до них, укладених нашою державою).