Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Тестування з питань кваліфікації та благонадійності

Кадрова політика є одним з ключових напрямів реформування митних органів. Вона передбачає поетапні кроки щодо перегляду підходів до системи добору кадрів, запровадження комплексної системи мотивації; перегляду ключових показників результативності; побудови системи оплати роботи з урахуванням результатів службової діяльності; навчання й перепідготовки персоналу; впровадження комплексних антикорупційних заходів тощо.

Так, у рамках виконання пункту 3 Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 569-р Урядом було прийнято постанову від 30.09.2020 № 916, якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності (далі – Порядок).

Експериментальний проект з тестування імплементується Мінфіном разом з Держмитслужбою, НАДС за сприяння Посольства США та Представництва Міжнародної Організації з Міграції в Україні, із залученням експертів, що мають міжнародний та український досвід кадрових реформ та оцінки професійності та доброчесності персоналу органів державної влади.

Необхідність проведення тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності з подальшим врахуванням результатів такого тестування виникла як складова переходу Держмитслужби до роботи у форматі єдиної юридичної особи.

Метою тестування та наступного запровадження системи нової кадрової політики передусім є підвищення ефективності діяльності митних органів, стимулювання і заохочення посадових осіб територіальних органів Держмитслужби до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків, забезпечення справедливих умов проходження та просування по службі; зниження корупціогенних факторів.

Першочерговим завданням проведення тестування є виявлення рівня професійності та благонадійності персоналу перед призначенням до єдиної юридичної особи Держмитслужби.

Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо тестування посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, які фактично працюють та не стосується питань вступу на державну службу, а також не передбачає звільнення з державної служби з інших, ніж передбачено Законом України «Про державну службу» підстав.

Тестування посадових осіб відбуватиметься за 3-ма параметрами:

1) тестування рівня знань митного та антикорупційного законодавства;

2) тестування на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення);

3) тестування на благонадійність, яке є психологічним тестом, призначеним виявити посадових осіб із ризиками схильності до порушення встановлених правил та непродуктивної поведінки на робочому місці.

Таким чином, Порядок передбачає забезпечення суб’єкта призначення інформацією про результати тестування посадових осіб, яка враховуватиметься при визначенні посади для переведення відповідного державного службовця у встановленому законом порядку. Експериментальний проект за предметом правового регулювання не стосується основ державної служби.

Етапи реалізації проекту з тестування

Очікуваний результат проекту – зарахування у єдину юридичну особу Держмитслужби посадових осіб, які мають достатній рівень загальних здібностей, умінь й навичок; достатній рівень знань митного, антикорупційного законодавства, а також виявили достатній рівень благонадійності для ефективного виконання покладених обов’язків. Результати тестування дадуть фактичну базу для подальшої розробки та впровадження системи моніторингу, контролю, заохочення й кар’єрного зростання персоналу Держмитслужби.

 

Нормативно-правові акти:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 916 «Про реалізацію експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності».

2.Перелік питань для тестування рівня знань митного та антикорупційного законодавства, затверджений наказом Державної митної служби України від 22 березня 2021 року № 192