Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» міжнародні стандарти фінансової звітності – це прийняті Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях,  материнські   підприємства  груп,  у  складі  яких  є  підприємства,  що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Підприємства, крім тих, що зазначені вище, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами видається Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку має Фонд міжнародних стандартів фінансової звітності (Велика Британія), далі – Фонд МСФЗ. Згідно із УГОДОЮ ПРО ВІДМОВУ ВІД АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ОБМЕЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ, укладеною Міністерством фінансів України з Фондом МСФЗ Міністерство фінансів України отримує в електронній формі тексти Концептуальної основи фінансової звітності, міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), тлумачень Комітету з тлумачень МСФЗ (КТМФЗ) та тлумачень Постійного комітету з тлумачень (ПКТ) мовою оригіналу, переклад яких розміщується на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України після надання дозволу Фондом МСФЗ. Відповідно до зазначеної Угоди Фонд МСФЗ відмовляється від авторських прав на переклад українською мовою стандартів, які розміщено на офіційному вебсайті Мінфіну, лише на території України. Тому доступ до перекладів МСФЗ та інших, захищених авторським правом матеріалів, обмежено територіально та дозволено користувачам з території України.