Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Внутрішній аудит

У Міністерстві фінансів України створено та функціонує Відділ внутрішнього аудиту, який проводить оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та десятків інших процесів, які щодня складають роботу Міністерства. Рекомендації Відділу лягають в основу планів розвитку Міністерства та роблять його роботу ще більш ефективною.

1. Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України на 2024-2026 роки (зі змінами)

2. Декларація внутрішнього аудиту Міністерства фінансів України 

3. Положення про Управління внутрішнього аудиту, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2024 № 173

4. Положення про здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України від 15.06.2022 № 172 (зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 16.11.2022 № 384; від 03.08.2023 № 424; від 23.10.2023 № 569)

5. Порядок здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 731 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2022 № 355)

6. Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх тимчасового зберігання та передання до архіву в системі Міністерства фінансів України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.10.2022 № 323

7. Положення про аудиторський комітет Міністерства фінансів України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2023 № 425

8. Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.10.2023 № 569

9. Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001

10. Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344)

11. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933