Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Процедура проведення аукціонів

Розміщення ОВДП здійснюється на аукціонах, які проводить Національний банк за ініціативою Міністерства. Учасниками розміщення облігацій є первинні дилери та Національний банк. До аукціонів допускаються банки– первині дилери, які відповідають певним умовам та взяли на себе певні зобов‘язання. Згідно умов укладеного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів, банки-первинні дилери здійснюють співпрацю з Мінфіном, яка включає забезпечення двосторонніх котирувань ОВДП та купівлю ОВДП при їх первинному розміщенні, а Мінфін надає дилерам виключне право купівлі ОВДП при їх розміщенні. Для придбання ОВДП інвестори звертаються до первинних дилерів, які купують для них ОВДП.

Розміщення облігацій здійснюється за критерієм дохідності та має такі форми:

  • аукціонний продаж облігацій;
  • продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності.

ОВДП розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення. Шляхом первинного розміщення розповсюджуються нові облігації, які за умовами випуску та обсягом прав, що надаються їх власникам, ще не були в обігу. Шляхом дорозміщення розповсюджуються облігації, які за термінами погашення, розміром купонних виплат, якщо вони є, та обсягом прав, що надаються їх власникам, відповідають умовам випуску облігацій, які вже перебувають в обігу.

Погашення ОВДП та сплата купонного доходу відбувається на умовах та в строки, передбачені при їх первинному розміщенні.

У разі необхідності власники ОВДП можуть реалізувати належні їм облігації на вторинному ринку.