Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

ПриватБанк

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – Банк) було створено відповідно до установчого договору від 07 лютого 1992 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю під назвою Комерційний банк «ПриватБанк» та зареєстровано Національним банком України 19 березня 1992 року (реєстраційний № 92).

З метою запобігання виникнення нестабільності ситуації у банківській системі України та враховуючи системну важливість АТ КБ «ПриватБанк» 18 грудня 2016 року держава взяла участь у виведенні Банку з ринку шляхом його націоналізації.

Держава в особі Міністерства фінансів у встановленому законодавством порядку набула права власності на 100% акцій АТ КБ «ПриватБанк»  з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 грудня 2016 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників», введеного в дію Указом Президента України від 18 грудня 2016 р.  № 560 та рішення Ради з фінансової стабільності від 18 грудня 2016 року.

На сьогодні єдиним акціонером Банку, якому належить 100% акцій Банку, є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у АТ КБ «ПриватБанк» здійснює Кабінет Міністрів України, який також виконує функції вищого органу управління державного банку.

Голова Правління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - Петр Крумханзл.

Члени Правління: Пахачук Галина Данилівна, Самаріна Ганна Юріївна, Чернишова Лариса Петрівна, Лебединець Ігор Анатолійович, Марюс Качмарек, Разван Мунтеану.

Головою Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є Шерон Іскі (незалежний член).

Склад Наглядової ради: Еран Кляйн,  Сульжик Роман Миколайович, Томаш Ольга Андріївна, Надір Шейх,  Себастіан Шьонайх-Каролат - незалежні члени, Шевальов Артем Валентинович (представник держави від Кабінету Міністрів України),  Мецгер Юлія Юріївна (представник держави від Президента України), Олексієнко Сергій Олександрович (представник держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності).

Міністерство фінансів України 12 червня 2018 року схвалило Стратегію ПАТ КБ «Приватбанк», затверджену Наглядовою радою банку 27 квітня 2018 року, відповідно до Основних напрямків діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» на 2018-2022 роки та Статуту Банку.

Стратегія Банку ґрунтується на таких ключових компонентах:

  • збільшення цінності для власників шляхом створення хорошого банку та відновлення вартості непрацюючих кредитів з метою відшкодування допомоги, наданої державою;
  • сфокусування діяльності банку на роздрібному сегменті із значною часткою в МСБ та незначною присутністю в корпоративному сегменті;
  • удосконалення системи ризик-менеджменту та практик роботи з непрацюючими кредитами;
  • оптимізація операційних витрат та організаційної структури Банку;
  • підготовка Банку до виходу держави з капіталу (до 2022 року).

Веб-сайт банку 

https://privatbank.ua/