Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Аудиторська діяльність

З огляду на необхідність проведення комплексної реформи інституту аудиту в Україні з урахуванням положень актів європейського законодавства у сфері аудиту Міністерством фінансів України спільно зі Світовим банком, експертами Європейського Союзу та Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розроблено збалансовану модель суспільного нагляду та саморегулювання аудиторської діяльності в Україні, сутність якої втілено у прийнятому Верховною Радою України Законі України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон).

Метою Закону є приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема з положеннями:

Нову систему регулювання аудиторської діяльності підтримано міжнародними організаціями, регуляторами та представниками професії, у тому числі, як таку, що відповідає виконанню зобов’язань, узятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію. Зокрема, отримано позитивні висновки від Європейської комісії, Міжнародного форуму незалежних регуляторів аудиту (IFIAR), Ради фінансової звітності Великої Британії та Комісії аудиторського нагляду Федеративної Республіки Німеччина.

Провідна роль у цій системі належить Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – ОСНАД), який забезпечує здійснення нагляду за аудиторською діяльністю і несе відповідальність за нагляд за:

  • реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  • впровадженням міжнародних стандартів аудиту;
  • контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;
  • контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;
  • дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;
  • застосуванням стягнень.

Відповідно до Закону атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації, при цьому передбачаються вимоги до атестації аудиторів з урахуванням міжнародної практики (освіта, методичне забезпечення, складання кваліфікаційних іспитів, здобуття практичного досвіду, підвищення кваліфікації тощо).

Модель реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності передбачає ведення єдиного Реєстру, відомості до якого вносяться Аудиторською палатою України та який складається з таких розділів:

  • аудитори;
  • суб’єкти аудиторської діяльності;
  • суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
  • суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності здійснюватиметься шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності на предмет дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, дотримання вимог цього Закону.
Визначені у Законі загальні принципи регулювання аудиторської професії та здійснення аудиту в цілому відповідають загальноєвропейським тенденціям – це посилені вимоги до незалежності аудиторів, їх об’єктивності та організації роботи, застосування міжнародних стандартів аудиту та стандартизація вимог до аудиторського звіту, чітка система реєстрації аудиторів, а також підвищені вимоги до суб’єктів господарювання, що становлять суспільний інтерес.

Реалізація реформи аудиторської діяльності в Україні сприятиме позитивному інвестиційному клімату в Україні, зокрема забезпечить підвищення рівня довіри з боку інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств; підвищення рівня довіри до діяльності національних аудиторів; унеможливить надання неякісних аудиторських послуг, а також сприятиме прозорості та достовірності фінансової звітності емітентів цінних паперів, банків, страхових компаній, інших публічних компаній, у т. ч. державних підприємств, та відкриє українським аудиторам доступ на європейські ринки.

Створення чіткого та досконалого законодавчого підґрунтя є першим і дуже важливим кроком у напрямку до побудови ефективної системи регулювання аудиторської діяльності, яка має забезпечити підвищення якості аудиту фінансової звітності в інтересах суспільства.