Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Виконання Угоди про Асоціацію з ЄС

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (повна назва — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; англ. Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part) — угода між Україною та Європейським Союзом про асоціацію, яка замінює Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною та дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

З метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 31 травня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 447 щодо проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС задля забезпечення безперервності процесу виконання зобов'язань України протягом всього періоду дії згаданої Угоди, доступності інформації про її виконання, тощо.

Постановою, в тому числі, затверджено Порядок проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, доручено міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідальним за виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, подавати Кабінетові Міністрів України щокварталу до 10 числа наступного місяця комплексний звіт про стан виконання плану заходів з виконання згаданої Угоди, а також Секретаріатові Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розроблення плану заходів з виконання Угоди.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” затверджено план заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – План заходів).

План заходів було підготовлено на підставі аналізу виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та планів заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 та розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2017-2019 роки згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 17 вересня 2014 р. № 847.

План заходів було підготовлено у зв’язку із набранням 01 вересня 2017 р. чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС у повному обсязі (початком дії окремих положень, не охоплених порядком тимчасового застосування згідно з статтею 486 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), а також необхідністю забезпечення виконання усіх закріплених за Україною зобов’язань, передбачених згаданою Угодою.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося у два етапи.

Політичну частину Угоди було підписано 21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС. Від України Угоду підписав Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Того дня, зокрема, були підписані Преамбула, Стаття 1, Розділи І "Загальні принципи", ІІ "Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики" і VII "Інституційні, загальні та прикінцеві положення" Угоди.

На тому ж Саміті Українська Сторона заявила, що зобов’язання України, які випливають зі статті 8 Угоди про асоціацію стосовно ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. будуть виконані після внесення відповідних змін до Конституції України.

27 червня 2014 р. під час засідання Ради ЄС Президент України П.Порошенко та керівництво Європейського Союзу і глави держав та урядів 28 держав-членів ЄС підписали економічну частину Угоди – Розділи III "Юстиція, свобода та безпека", IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею", V "Економічне та галузеве співробітництво" та VI "Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством", які разом із рештою тексту Угоди становлять єдиний документ.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Українська Сторона передала до депозитарію ратифікаційні грамоти і завершила таким чином усі внутрішньодержавні процедури.

Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 р. здійснювалося її тимчасове застосування до моменту набрання нею чинності.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі.

Угода за своїм обсягом і тематичним охопленням стала найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом.

Звіти: