Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Програма з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)

18 червня 2019 року Центральне агентство з управління проектами (CPMA, Литва), разом з Представництвом Європейського Союзу в Україні та спільно з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою та Державною податковою службою розпочинають впровадження програми з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Ефективне реформування системи управління державними фінансами є основою для реалізації державної політики і досягнення стратегічних цілей розвитку шляхом підтримки загальної фіскальної дисципліни, стратегічного розподілу бюджетних коштів, а також ефективного надання послуг.

Міністерство фінансів спільно з відповідними державними установами підготувало виважену та обґрунтовану чотирирічну Стратегію управління державними фінансами, яка була ухвалена у лютому 2017 року.

Якщо говорити про успіхи, то Мінфіном спільно з Урядом, Парламентом та Державною фіскальною службою за останній час вдалося зробити такі кроки:

  • прийнято рішення про розділення ДФС на дві окремі Державну митну та Державну податкову служби; затверджено Концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, які, серед іншого враховують EU Customs blueprints; на фінальній стадії розробки план дій до Концептуальних напрямів
  • розроблено та узгоджена з Європейською комісією та затверджено Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ
  • розроблено законопроект про запровадження BEPS
  • ратифіковано угоду по MLI
  • розроблено та узгоджено з Європейською комісією, і прийнято у першому читанні та вже рекомендовано до другого читання законопроект, що впроваджує положення Конвенції про процедуру спільного транзиту
  • розроблено і узгоджено з Європейською комісією прийнято у першому читанні законопроект щодо АЕО
  • розроблено та узгоджено з Європейською комісією законопроект щодо захисту прав інтелектуальної власності

Компоненти Програми EU4PFM, реалізація яких починається сьогодні, спрямовані на підтримку податкових та митних реформ, а також розбудову потенціалу з управління державними фінансами, зокрема у сфері IT та HR. На їхнє втілення Євросоюз виділяє 29,5 млн. євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році.

В рамках митного компоненту програми EU4PFM буде надана допомога у впровадженні юридичних та процедурних змін у митній сфері та сферах спрощення процедур торгівлі, зокрема, шляхом надання підтримки щодо інтеграції до Спільної транзитної системи ЄС та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Крім того, буде підтримуватися запровадження інституту авторизованого економічного оператора та підвищення надійності процесу митного оформлення. Наступними цілями Програми є покращення контролю після завершення митного оформлення та вдосконалення інституційної спроможності підрозділів митного аудиту.

В межах Програми також буде розроблено ІТ стратегії та HR стратегію, що є важливим для збільшення спроможності та ефективності інституцій задіяних в управління державними фінансами.

Протягом кількох місяців Мінфін також отримає підтримку в рамках іншої частини проекту EU4PFM, впровадженням якої опікується SIDA: в реформуванні підходів до бюджетування, зокрема впровадженні подальших кроків зі запровадження важливого для стійкості бюджетної системи середньострокового бюджетного планування, управління ліквідності, будування ефективної системи бухобліку в публічному секторі, підвищенню точності макропрогнозу.

Довідково

Програма EU4PFM підтримуватиме реформи у сфері адміністрування податків та зборів, які сприятимуть зміцненню інституційних та організаційних можливостей українських установ у впровадженні та реалізації сучасної стратегії дотримання податкового законодавства, спрямованої на просування концепції добровільної сплати податків; аналіз та вдосконалення бізнес-процесів у податковій та митній службах; розширення можливостей для України стягувати податки з податкової бази, зокрема, через поліпшення обміну податковою інформацією з іншими країнами та шляхом запобігання ухилянню від оподаткування; продовження гармонізації податкового та митного законодавства до законодавства ЄС та кращих світових практик, а також покращення інституційних та організаційних можливостей податкової та митної служб.

Програма також забезпечить підтримку установ yправління державними фінансами в Україні у питаннях розробки та впровадження сучасних методів управління людськими ресурсами, включаючи впровадження антикорупційних заходів, адаптацію та автоматизацію бізнес-процесів, вдосконалення організаційних структур і практик та зміцнення спроможності установ yправління державними фінансами в Україні у сфері планування, впровадження та моніторингу реформ.

Проведені заходи:

Семінар "На шляху до справедливого оподаткування: Міністерство фінансів України працює над впровадженням принципів ATAD в рамках виконання рекомендацій Звіту про розширення ЄС"

Семінар «Глобальне правило протидії розмиванню податкової бази (GLoBE) в ЄС: Директива Ради про забезпечення глобального мінімального рівня оподаткування для міжнародних груп компаній в ЄС»

Семінар «Практичні аспекти імплементації Директиви ЄС про адміністративне співробітництво та правової бази ОЕСР щодо обміну інформацією»

Практичний семінар «Практика застосування рішень Суду Справедливості ЄС при розгляді податкових спорів. Досвід використання ІТ рішень для адміністрування податкових спорів»

Практичний семінар «Законодавство ЄС щодо прямого оподаткування: Директива ЄС про злиття та поділ»