Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Звіти технічних місій МВФ

МВФ надає технічну допомогу Україні у різних сферах, зокрема в галузі управління державними фінансами, податкової політики та адміністрування. За результатами роботи технічних місій експерти МВФ надають звіти, що представляють кращі міжнародні практики, а також окреслюють рекомендації щодо впровадження змін в Україні. Звіти використовуються для обговорень питань державної політики.

Середньострокове бюджетне планування та заява про фіскальні ризики // Medium-Term Budget Framework and Fiscal Risk Statement, Звіт №19/342, підготовлений за результатами роботи технічної місії МВФ, яка працювала в Києві у період 23 травня – 2 червня, 2017 року

Фіскальна децентралізація та законодавча рамка для управління фіскальними ризиками та середньострокового бюджетного планування // Fiscal Decentralization and Legal Framework for Fiscal Risk Management and Medium-term Budgeting, Звіт №19/351, підготовлений за результатами роботи технічної місії МВФ, яка працювала в Києві у період 3-16 жовтня, 2017 року.

Податок на розподілений прибуток, добровільне декларування активів та впровадження BEPS // Distributed Profit Tax; Voluntary Disclosure of Assets; and BEPs Implementation, Звіт №19/352, підготовлений за результатами роботи технічної місії МВФ, яка працювала в Києві у період 20 травня-3 червня, 2019 року.

Посилення середньострокового бюджетного планування та підготовка баз видатків // Enhancing the Medium-Term Budget Framework and Preparing Expenditure Baseline, Звіт №19/353, підготовлений за результатами роботи технічної місії МВФ, яка працювала в Києві у період 5-17 червня, 2019 року.

Подальші кроки щодо податку на виведений капітал, імплементації Плану дій BEPS, програми добровільного (нульового) декларування та непрямих методів визначення оподатковуваного доходу // Ukraine : Technical Assistance Report—A Follow-Up on Distributed Profit Tax, BEPS Implementation, Voluntary Disclosure Program, and Indirect Methods for Determining Taxable Income,  Звіт № 20/302, підготовлений за результатами онлайн роботи технічної місії Податково-бюджетного департаменту МВФ у період 30 червня - 21 липня, 2020 року