Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Бухгалтерський облік та аудиторська діяльність

Міністерство фінансів України здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної звітності та аудиту в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов’язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку та аудиту в Україні до законодавства ЄС.

Пріоритетними завданнями Міністерства фінансів України за цим напрямом є розробка та удосконалення нормативно-правових актів у сферах бухгалтерського обліку та аудиту, з урахуванням вимог актів законодавства ЄС у відповідних сферах, міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС).