Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Видатки Бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, під видатками державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Міністерство фінансів проводить виважену фінансову політику у частині формування бюджетних видатків і надходжень з метою забезпечення збалансованості та прозорості бюджету, соціальної орієнтації бюджетних видатків.