Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Стратегія реформування СУДФ

29 грудня 2021 року на засіданні Уряду було прийнято розпорядження № 1805-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022—2025 роки та плану заходів з її реалізації». Оновлену Стратегію Мінфін розробив у співпраці із заінтересованими органами влади, експертною спільнотою та міжнародними партнерами.

Метою цієї Стратегії є побудова сучасної, стійкої та ефективної системи управління державними фінансами, спрямованої на забезпечення збереження фінансової стабільності держави та створення умов для сталого зростання соціально-інклюзивної економіки через підвищення результативності мобілізації та витрачання державних коштів.

Досягнення цієї мети передбачається за такими стратегічними цілями:

 • дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі;
 • підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики;
 • забезпечення ефективного виконання державного та місцевих бюджетів;
 • підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами;
 • розвиток управління людськими ресурсами у сфері державних фінансів.

Завдання і заходи Стратегії спрямовані на:

 • покращення функціонування податкової та митної систем;
 • підвищення достовірності результатів макро- та бюджетного прогнозування;
 • завчасне виявлення фіскальних ризиків та вжиття заходів для уникнення та/або мінімізації їх впливу на бюджет;
 • забезпечення боргової стійкості та підвищення ефективності управління державним боргом, гарантованим державою боргом та місцевим боргом;
 • підвищення прогнозованості та доступності коштів для виконання державних функцій;
 • забезпечення передбачуваності та збалансованості бюджетно-податкової політики на середньострокову перспективу та посилення стратегічного підходу до бюджетного планування;
 • підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів;
 • забезпечення фінансової спроможності територіальних громад;
 • ефективне функціонування системи публічних закупівель;
 • забезпечення планування державних інвестицій на основі стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної перспективи;
 • посилення управлінської підзвітності на всіх рівнях державного сектору, підвищення ефективності внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах;
 • посилення ролі та підвищення ефективності зовнішнього фінансового контролю відповідно до стандартів INTOSAI;
 • підвищення прозорості та доступності інформації про бюджет;
 • побудову сучасної та ефективної системи управління ІТ для забезпечення підтримки і цифрового розвитку ефективної та прозорої системи управління державними фінансами;
 • посилення кадрового потенціалу для ефективного формування та реалізації державної політики у сфері державних фінансів.

Результатом реалізації Стратегії має стати більш ефективна система управління державними фінансами, яка спільно з реформованою системою державного управління сприятиме сталому соціально-економічному розвитку держави, конкурентоспроможності економіки та динамічній інтеграції України в міжнародні ринки, зокрема у спільний ринок ЄС.

Завантажити презентацію