Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Стратегічний план діяльності Міністерства

Міністерство фінансів України протягом 2019 року виконувало завдання, визначені Стратегічним планом Міністерства фінансів України (наказ Мінфіну від 07.12.2018 № 989) – відповідний звіт можна переглянути за посиланням нижче.
Разом з цим, до звіту не увійшли результати проведеної у 2019 році оцінки Індексу відкритості бюджету (Open Budget Index), які були оприлюднені на сайті International Budget Partnership у 2020 році вже після його складання (інформація за посиланням).
Відповідно до цієї оцінки, Україна отримала 63 рейтингових бали та значно покращила позицію в рейтингу – 26 позиція серед 117 країн світу (у 2017 році – 39 місце).
Україна випередила такі країни, як Японія, Південна Корея та інші. У Східній Європі Україна має співставну позицію із Польщею, Словаччиною, Румунією (мають по 60-61 бали).
Прогрес у відкритості бюджету в першу чергу пов'язаний із тим, що Україна збільшила доступність бюджетної інформації, зокрема інформації, що оприлюднюється в рамках подання проекту закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України.
Міністерство фінансів України і надалі продовжуватиме впровадження реформ, спрямованих на наближення системи управління державними фінансами України до найкращих світових практик, включаючи ефективне та прозоре використання бюджетних коштів.

Звіт про хід виконання завдань і заходів Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 2018 – 2021 роки за 2019 рік

Стратегічний план діяльності 2018-2021

Мінфін за підтримки Проектного офісу реформ, базуючись на кращих практиках країн ОЕСР, методик СІГМА та Світового Банку, розробив та запровадив у своїй діяльності ключові елементи стратегічного планування – Порядок здійснення стратегічного та операційного планування і оновлений Стратегічний план діяльності на 2018-2021 роки.

Для підвищення прозорості та підзвітності, ми також підготували візуалізовану версію Стратегічного плану, яка у зручному та зрозумілому форматі висвітлює основні цілі та завдання Міністерства у середньостроковій перспективі.

Стратегічний план діяльності Міністерства на 2018-2021 роки передбачає реалізацію чотирьох стратегічних пріоритетів:

  • ефективне бюджетування;
  • макроекономічна стабільність та зменшення фіскальних ризиків;
  • підтримка економічного зростання;
  • підвищення фінансової спроможності регіонів.

Для досягнення зазначених стратегічних пріоритетів, Стратегічний план включає в себе:

  • зв’язок стратегічних цілей з ключовими стратегічними документами країни та відповідними бюджетними програми;
  • 131 завдання з індикаторами виконання, що стануть базою для складання Операційного плану діяльності на 2019 рік;
  • відповідальних виконавців кожного завдання, які відповідають за якісне та вчасне їх виконання.

Мінфін буде регулярно оновлювати Стратегічний план своєї діяльності спільно з українськими та міжнародними експертами. Вже незабаром ми розпочинаємо підготовку проекту Бюджету на 2020 рік та відповідного Стратегічного плану діяльності 2020-2022. Такий підхід забезпечить достатній горизонт планування для оптимального використання наявних у держави ресурсів.

Стратегічний план на 2018-2021 рр. (українською)

Стратегічний план на 2018-2021 рр. (англійською)

Звіт щодо виконання Стратегічного плану на 2018-2021 рр. у 2018 р.

Стратегічний план діяльності 2015-2017

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016-2017 роки)»

План діяльності Міністерства фінансів України на 2020 рік із реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Указу Президента України від 08.11.2019 № 837