Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

Суб’єкти

Повноваження

Законодавство

Національне агентство з питань запобігання корупції

https://nazk.gov.ua/

Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. N 1700-VIII

Національне антикорупційне бюро України

http://www.nabu.gov.ua/

 

 

Державний правоохоронний орган, основним завданням якого є попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. N 1698-VIII

Указ Президента України «Про утворення національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 р. № 217

Національна поліція України

https://www.npu.gov.ua/

Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. N 580-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну поліцію» від 28 жовтня 2015 р. № 877

Прокуратура України

https://www.gp.gov.ua/

Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 N 1697- VIII

Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 N 1789-ХІІ