Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Навчання за спеціальними потребами

Перелік спеціальних потреб (тем) у професійному навчанні для підвищення кваліфікації за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на 2024 рік.

1. Виявлення, оцінка, моніторинг фіскальних ризиків та вжиття заходів до їх мінімізації;

2. Управління фіскальними ризиками (для органів місцевого самоврядування);

3. Управління боргом (для органів місцевого самоврядування);

4. Прогнозування руху коштів єдиного казначейського рахунка та використання інструментів управління ліквідністю;

5. Удосконалення інструментарію прогнозування доходів бюджету;

6. Середньострокове бюджетне планування;

7. Середньострокове бюджетне планування (для органів місцевого самоврядування»;

8. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі (для органів місцевого самоврядування);

9. Застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

10. Внутрішній контроль;

11. Державний внутрішній фінансовий контроль (для центрального підрозділу з гармонізації Мінфіну);

12. Підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів;

13. Розвиток управління людськими ресурсами у сфері державних фінансів;

14. Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС.