Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Проведені заходи з питань ДВФК

Заходи з питань ДВФК у 2024 році

1. Проведено семінар з питань внутрішнього контролю

2. Розпочато низку вебінарів з ІТ аудиту для внутрішніх аудиторів

3. Проведено семінар з питань внутрішнього контролю

Заходи з питань ДВФК у 2023 році

1. Проведено вебінар з питань загальних (базових) основ організації та здійснення внутрішнього контролю

2. Завершено черговий базовий курс з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

3. Проведено вебінар «Механізм проведення національної добровільної сертифікації внутрішніх аудиторів»

4. Питання сертифікації внутрішніх аудиторів обговорено із представниками закладів вищої освіти

5. Проведено вебінар з питань загальних (базових) основ організації та здійснення внутрішнього контролю

6. Проведено черговий онлайн-захід з питань загальних (базових) основ внутрішнього контролю

7.  Проведено онлайн-захід з питань загальних (базових) основ внутрішнього контролю

8. Проведено практичний тренінг з аудиту ефективності

9. Проведено онлайн-семінар з підвищення обізнаності з управління ризиками

Заходи з питань ДВФК у 2022 році

1. Внутрішні аудитори пройшли базовий курс з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

2. Проведено черговий навчальний онлайн-захід - загальний (базовий) курс з питань внутрішнього контролю

3. Завершено черговий практичний тренінг з внутрішнього аудиту

4. Проведено черговий навчальний онлайн-захід загального (базового) курсу з питань внутрішнього контролю

5. Проведено навчальний онлайн-захід загального (базового) курсу з питань внутрішнього контролю

6. Шляхи оптимізації діяльності з внутрішнього аудиту в кризові часи обговорено з керівниками підрозділів внутрішнього аудиту

7. Керівникам підрозділів внутрішнього аудиту презентовано  перспективи подальшого розвитку функції внутрішнього аудиту в Україні

Заходи з питань ДВФК у 2021 році:

1. Внутрішні аудитори пройшли базовий курс з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

2. Проведено навчальний онлайн-захід загального (базового) курсу з питань внутрішнього контролю

3. Проведено практичний тренінг з аудиту ефективності для внутрішніх аудиторів

4. Проведено круглий стіл «Різні підходи у підготовці консолідованої звітності ДВФК. Досвід організації роботи Аудиторських комітетів»

5. Проведено черговий навчальний захід, загальний (базовий) курс з внутрішнього контролю

6. Проведено тренінг «Навички ефективної комунікації у внутрішньому аудиті»

7. Проведено навчальний онлайн-захід загального (базового) курсу з питань внутрішнього контролю

8. Проведено вебінар «Написання аудиторського звіту та його ключові характеристики»

9. Завершено черговий тренінг з ІТ аудиту 

Заходи з питань ДВФК у 2020 році:

1. Внутрішні аудитори пройшли базовий курс з основних засад внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в онлайн-форматі 

2.  Проведено семінар «Сучасні тенденції управління функцією внутрішнього аудиту»

3.  Проведено онлайн-конференцію щодо аспектів здійснення внутрішнього контролю в органах державної влади

4.  Завершено онлайн-курс з основних засад внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 

5.  Проведено вебінар «Консультаційна роль внутрішнього аудиту»

6. Запроваджено дистанційне навчання для внутрішніх аудиторів  

Заходи з питань ДВФК у 2019 році:

1. Проведено семінар з питань внутрішнього аудиту для керівників підрозділів внутрішнього аудиту ОДА 

2. Внутрішні аудитори отримують базові знання з ІТ аудиту 

3. Інформація про затвердження нової редакції Стандартів внутрішнього аудиту

4. Керівники підрозділів внутрішнього аудиту удосконалили знання з управління проєктами та управлінські навички (22-24.07.2019р.)

5. Проведено черговий тренінг з питань внутрішнього аудиту II рівня (24-25.06.2019р.)

6. Проведено базовий тренінг з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для внутрішніх аудиторів державних органів (20-28.05.2019р.)

7. Завершено практичний тренінг з внутрішнього аудиту ефективності (17-19.04.2019р.)

Заходи з питань ДВФК у 2018 році:

1. Внутрішні аудитори отримали знання з ІТ аудиту та взяли участь у грі «Боротьба з шахрайством та корупцією», яка визнана найкращою практикою Європейського Союзу по запобіганню шахрайства та корупції фондів ЄС Тренінг з ІТ аудиту (5-7.12.2018р.) та тренінг «Внутрішній аудит і шахрайство» (11-13.12.2018р.)

2. Проведено чергову робочу зустріч з представниками Національної академії фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерланди (26.10.2018р.)

3. Відбувся черговий базовий тренінг з контролю та аудиту для внутрішніх аудиторів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (17-26.09.2018р.)

4. Результати огляду функції внутрішнього аудиту в державних органах обговорені з внутрішніми аудиторами (20.06.2018р.)

5. Внутрішні аудитори удосконалили знання з питань проведення фінансового аудиту (23-25.05.2018р.) та планування аудиторського завдання (29-31.05.2018р.)

6. Проведено тренінг з питань внутрішнього контролю та аудиту (17-19.04.2018р.)

Заходи з питань ДВФК у 2017 році:

1. Проведено низку заходів для працівників підрозділів внутрішнього аудиту відповідно до Програми розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України: Базовий тренінг з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (27.11-01.12.2017р.)та тренінг з ІТ аудиту (11-13.12.2017р.)

2. Завершено черговий тренінг в рамках професійного розвитку внутрішніх аудиторів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (31.10-03.11.2017р.)

3. Проведено тренінг другого рівня з питань внутрішнього аудиту для внутрішніх аудиторів центральних органів виконавчої влади (18-20.10.2017р.)

4. Завершено базовий тренінг з контролю та аудиту для внутрішніх аудиторів міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій (18-29.09.2017р.)

5. Внутрішні аудитори отримують базові знання