Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

ОЗДП, що перебувають в обігу

Інформація щодо облігацій зовнішньої державної позики та державних деривативів, що перебувають в обігу станом на 11.08.2022

Державні зовнішні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з дотриманням граничного обсягу державного боргу.

Відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” емісія облігацій зовнішніх державних позик України регулюється Бюджетним кодексом України.

Кабінет Міністрів України визначає основні умови здійснення державних запозичень, у тому числі основні умови кредитних договорів та основні умови розміщень (емісії) державних цінних паперів. Основні умови випуску облігацій зовнішніх державних позик визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 186 «Про випуски облігацій зовнішніх державних позик».


Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання» були затверджені умови випуску і розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року та умови випуску і розміщення державних деривативів (далі – умови випуску і розміщення) (посилання на постанову - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2015-%D0%BF#Text).

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року №1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу» затверджені зміни до умов випуску і розміщення (щодо додаткового розміщення облігацій зовнішньої державної позики з погашенням у 2019 та 2020 роках і державних деривативів), (посилання на постанову – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1040-2015-%D0%BF#Text).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №60 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» були здійснені додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додаткові випуски та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912, (посилання на постанову – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2016-%D0%BF#Text).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №101 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» були здійснені додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додаткові випуски та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912,

(посилання на постанову – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2016-%D0%BF#Text).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №309 «Про здійснення додаткового випуску розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2015 року та державних деривативів» були здійснені додаткові випуски облігацій дев`яти серій на загальну суму 346 593 000 дол. США та державних деривативів на загальну умовну суму 84 059 000 дол. США на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 912, (посилання на постанову – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-2016-%D0%BF#Text).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №310 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» був здійснений додатковий випуск та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додатковий випуск та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912,

(посилання на постанову – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2016-%D0%BF#Text).


Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2015 року

Валюта: долар США

Купон: 7,75%

Виплата купону: 1 березня та 1 вересня щороку, починаючи з 1 березня 2016 року

Форма випуску: бездокументарна

Найменування: державні деривативи, виплати за якими можуть здійснюватися у
2021-2041 роках

Умовна вартість: Мінімальна умовна вартість одного державного деривативу становить 1 000 доларів США та більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 000 доларів США.

Облігації (дата погашення)/

Державні деривативи²

Код ISIN

Код CUSIP

 

Основна сума/Умовна сума, дол. США

01.09.2024

XS1303921214

903724AP7

912 354 0001¹

01.09.2025

XS1303921487

903724AQ5

1 355 231 000

01.09.2026

XS1303925041

903724AR3

1 339 057 000

01.09.2027

XS1303925470

903724AS1

1 328 887 000

01.09.2028

XS1303926528

903724AT9

1 317 940 000

01.09.2029

XS1303927179

903724AU6

1 307 161 000

Державні деривативи

XS1303929894

903724AW2

3 239 320 000

Облігації щодо яких вчинено правочини стосовно зміни умов запозичень (згідно переліку, затвердженого постановою КМУ від 11.11.2015 №912) погашені 12 листопада 2015 року.

¹ - Відповідно до наказу Мінфіну від 23.07.2020 № 453 із змінами та проведення операції з управління зовнішнім державним боргом, в липні 2020 року було здійснено частковий викуп ОЗДП XS1303920083 обсягом 434 819 000 дол. США та XS1303921214 обсягом 371 341 000 дол. США.

² - Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805 «Про здійснення у 2022 році правочинів з державним боргом» та від 19.07.2022 № 806 «Про здійснення у 2022 році правочину з державними деривативами» було відстрочено дати погашення облігацій та продовжено строк обігу державних деривативів.


Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2017 р. N 696 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2017 році» було затверджено випуск облігацій зовнішньої державної позики 2017 року на суму 3 млрд дол. США:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2017 року

Валюта: долар США

Загальний номінальний обсяг випуску: 3 000 млн дол. США

Купон: 7,375%

Виплата купону: 25 березня та 25 вересня щороку, починаючи з 25 березня 2018 року

Погашення: рівними частинами у розмірі 25 відсотків основної суми 25 березня та 25 вересня 2033 р., 25 березня та 25 вересня 2034 року¹

Код: ISIN XS1577952952

                US903724BM37

Номінальна вартість: 200 000 доларів США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США

Форма випуску: бездокументарна

¹ - Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805 


Наказом Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2018 р. N 854 «Про визначення умов випусків довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року» було визначено  умови випусків довгострокових облігацій зовнішньої державної позики 2018 року із загальним номінальним обсягом 2 млрд дол. США:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2018 року

Валюта: долар США

Загальний номінальний обсяг випуску: 750 млн дол. США

Купон: 8,994%

Виплата купону: 01 лютого та 01 серпня, починаючи з 01 лютого 2019 року.

Погашення: 01 лютого 2026 року¹

Код: ISIN XS1902171591

                US903724BW19

Номінальна вартість: 200 000 доларів США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США

Загальна сума випуску: 750 000 000 доларів США

Форма випуску: бездокументарна

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2018 року

Валюта: долар США

Загальний номінальний обсяг випуску: 1 250 млн дол. США

Купон: 9,75%

Виплата купону: 01 травня та 01 листопада, починаючи з 01 травня 2019 року.

Погашення: 01 листопада 2030 року1

Код: ISIN XS1902171757

                 US903724BV36

Номінальна вартість: 200 000 доларів США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США

Форма випуску: бездокументарна

¹- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805


Наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2019 р. N 108 «Про визначення умов додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року» було визначено  умови додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішньої державної позики 2018 року на суму 350 млн дол. США:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2018 року

Валюта: долар США

Загальний номінальний обсяг випуску: 1 600 млн дол. США

Купон: 9,75%

Виплата купону: 01 травня та 01 листопада, починаючи з 01 травня 2019 року.

Погашення: 01 листопада 2030 року¹

Код: ISIN XS1902171757

                 US903724BV36

Номінальна вартість: 200 000 доларів США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США

Форма випуску: бездокументарна

¹ - Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805


Наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2019 р. N 246 «Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2019 року» було визначено умови випуску довгострокових облігацій зовнішньої державної позики 2019 року на суму 1 000 млн євро: 

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2019 року

Валюта: євро

Загальний номінальний обсяг випуску: 1 000 млн євро

Купон: 6,75%

Виплата купону: щороку, починаючи з 20 червня 2020 року.

Погашення: 20 червня 2028 року1

Код: ISIN XS2015264778

Номінальна вартість: 100 000 євро та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 євро

Форма випуску: бездокументарна

1 - Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805


Наказом Міністерства фінансів України від 22 січня 2020 р. N 19 «Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року» було визначено умови випуску довгострокових облігацій зовнішньої державної позики 2020 року на суму 1 250 млн євро:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2020 року

Валюта: євро

Загальний номінальний обсяг випуску: 1 250 млн євро

Купон:4,375%

Виплата купону: щороку, починаючи з 27 січня 2021 року.

Погашення: 27 січня 2032 року¹

Код: ISIN XS2010033343

Номінальна вартість: 100 000 євро та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 євро

Форма випуску: бездокументарна

¹ - Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805


Наказом Міністерства фінансів України від 23 липня 2020 р. N 453 «Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року» було визначено умови випуску довгострокових облігацій зовнішньої державної позики 2020 року на суму 2 000 млн дол. США:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2020 року

Валюта: долар США

Загальний номінальний обсяг випуску: 2 000 млн дол. США

Купон: 7,253%

Виплата купону: щороку, починаючи з 15 березня та 15 вересня, починаючи з 15 березня 2021 року.

Погашення: 15 березня 2035 року¹

Код: ISIN XS2010030836

Номінальна вартість: 200 000 дол. США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 дол. США

Форма випуску: бездокументарна

¹ - Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805


Наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2020 р. N 758 «Про визначення умов додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року» було визначено умови додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішньої державної позики 2020 року на суму 600 млн дол. США:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2020 року

Валюта: долар США

Загальний номінальний обсяг випуску: 2 600 млн дол. США

Купон: 7,253%

Виплата купону: щороку, починаючи з 15 березня та 15 вересня, починаючи з 15 березня 2021 року.

Погашення: 15 березня 2035 року¹

Код: ISIN XS2010030836

Номінальна вартість: 200 000 дол. США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 дол. США

Форма випуску: бездокументарна

¹ - Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805


Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2021 р. N 236 «Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року» було визначено умови випуску довгострокових облігацій зовнішньої державної позики 2021 року на суму 1 250 млн дол. США:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2021 року

Валюта: долар США

Загальний номінальний обсяг випуску: 1 250 млн дол. США

Купон: 6,876%

Виплата купону: щороку, починаючи з 21 травня та 21 листопада, починаючи з 21 листопада 2021 року.

Погашення: 21 травня 2031 року¹

Код: ISIN XS2010028699

Номінальна вартість: 200 000 дол. США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 дол. США

Форма випуску: бездокументарна

¹ - Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805