Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Нормативна база

Закон України від 06.12.2019 № 361 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Закон України від 06.09.2022 № 2571-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб»

Закон України від 04.11.2022 № 2736-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843»

Указ Президента України від 27.11.2020 № 523/2020 «Про День працівника системи фінансового моніторингу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 677 «Про порядок формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 690 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 435-р «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1207-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року»

Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1160 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України»

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1037/35320

Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 за №768/36390)

Наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2021 за №№ 1035/36657, 1036/36658 (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 09.02.2021 № 68 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку», зареєстрований у Мін’юсті 25.03.2021 за № 389/36011, № 390/36012

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій», зареєстрований у Мін’юсті 05.03.2021 за № 297/35919

Наказ Міністерства фінансів України від 05.04.2021 № 196 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Мін’юсті 28.04.2021 за № 576/36198

Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2022 № 422 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2022 за № 1664/39000

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 465 «Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 662 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації»

Наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.07.2023 за № 1185/40241

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19.09.2023 № 1011 «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника»