Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Верифікація державних виплат

Міністерство фінансів України здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат відповідно до Закону України від 3 грудня 2019 року № 324-ІХ «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (далі – Закон) та інших нормативно-правових актів Уряду.

Законом визначено правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні.

Метою Закону є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

До державних виплат, які підлягають верифікації згідно цього Закону, відносяться пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація – це комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Верифікація поділяється на превентивну, поточну та ретроспективну в залежності від періоду часу, в який вона проводиться, стосовно призначення державних виплат.

Поточна верифікація передбачає систематичну діяльність з аналізу даних щодо реципієнтів, встановлення відповідності повідомленої реципієнтами інформації даним, що обробляються стосовно них в інформаційно-аналітичній платформі, з урахуванням змін соціального та фінансово-майнового стану реципієнтів, що можуть впливати на призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат та їхній розмір.

Ретроспективна – передбачає верифікацію інформації про реципієнтів, яким завершено державні виплати за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат.

Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

За результатами верифікації Мінфін щомісячно надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації щодо:

1) проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;

2) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

Обробка персональних даних здійснюється в автоматизованому режимі засобами інформаційно-аналітичної платформи без людського втручання. Мінфін не втручається в особисте і сімейне життя громадян та суворо дотримується положень законодавства про захист персональних даних у процесі проведення верифікації.

З 1 січня 2021 року набула чинності стаття 10 Закону щодо запровадження превентивної верифікації яка здійснюється під час звернення громадян за призначенням державних виплат.

Для здійснення превентивної верифікації орган, що здійснює державні виплати, у разі звернення реципієнта за призначенням державних виплат формує запит в інформаційно-аналітичній платформі на відповідність повідомленої реципієнтом інформації даним, що обробляються стосовно нього в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримує підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі інформації, передбаченої статтею 13  Закону.

Порядок доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1355.

Закон України від 3 грудня 2019 року № 324-ІХ «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 405 «Про затвердження Порядку обробки та захисту отриманих від суб’єктів надання інформації персональних даних під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1355 «Про затвердження Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати»