Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Уряд схвалив Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2022 – 2025 роки

29 грудня 2021 року на засіданні Уряду прийнято розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022 – 2025 роки». Оновлену Стратегію Мінфін розробив у співпраці із заінтересованими органами влади, експертною спільнотою та міжнародними партнерами.

Стратегія передбачає подальше удосконалення системи управління державними фінансами.

Завдання і заходи Стратегії спрямовані на:

- покращення функціонування податкової та митної систем;

- підвищення достовірності макроекономічних та бюджетних прогнозів;

- завчасне виявлення фіскальних ризиків та вжиття заходів для уникнення та/або мінімізації їх впливу на бюджет;

- забезпечення боргової стійкості та підвищення ефективності управління державним боргом, гарантованим державою боргом та місцевим боргом;

- підвищення прогнозованості та доступності коштів для виконання державних функцій;

- забезпечення передбачуваності та збалансованості бюджетно-податкової політики на середньострокову перспективу та посилення стратегічного підходу до бюджетного планування;

- підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів;

- забезпечення фінансової спроможності територіальних громад;

- ефективне функціонування системи публічних закупівель;

- забезпечення планування державних інвестицій на основі стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної перспективи;

- посилення управлінської підзвітності на всіх рівнях державного сектору, підвищення ефективності внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах;

- посилення ролі та підвищення ефективності зовнішнього фінансового контролю відповідно до стандартів INTOSAI;

- підвищення прозорості та доступності інформації про бюджет;

- побудову сучасної та ефективної системи управління ІТ для забезпечення підтримки і цифрового розвитку ефективної та прозорої системи управління державними фінансами;

- посилення кадрового потенціалу для ефективного формування та реалізації державної політики у сфері державних фінансів.

Результатом реалізації Стратегії має стати більш ефективна система управління державними фінансами, яка спільно з реформованою системою державного управління сприятиме сталому соціально-економічному розвитку держави, конкурентоспроможності економіки та динамічній інтеграції України в міжнародні ринки, зокрема у спільний ринок ЄС.