Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Забезпечено технічну спроможність для здійснення Україною перших міжнародних обмінів податковою інформацією (CRS та CbCR)

Завершено розробку програмного забезпечення для Державної податкової служби України, яке забезпечить міжнародний автоматичний обмін інформацією за Загальним стандартом звітності CRS та стандартом Country-by-Country Reporting (CbCR) з понад 100 іноземними податковими адміністраціями.

Ініціатива реалізована завдяки плідній співпраці Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України та Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM). Співпраця з Проектом EU4PFM спрямована на підтримку процесу імплементації в Україні міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією з метою успішного впровадження інструментів міжнародного співробітництва в податковій сфері.

Відтепер ДПС, як компетентний орган України для цілей міжнародного автоматичного обміну, має технічну спроможність (з урахуванням норм Податкового кодексу України та вимог міжнародних стандартів) розпочати перші обміни з податковими органами юрисдикцій, що є учасниками відповідних міжнародних багатосторонніх угод (MCAA CRS та MCAA CbC).

Перший обмін інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS відбудеться у 2024 році за друге півріччя 2023 року (перший звітний період). В подальшому звітним періодом вважатиметься попередній календарний рік.

Долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах.

Систематизований аналіз інформації, яку отримуватиме Державна податкова служба України від іноземних компетентних органів, є важливим інструментом для контролю за своєчасністю та повнотою декларування активів та доходів, що підлягають оподаткуванню, виявлення незадекларованих активів та доходів, а також для боротьби з ухиленням  від сплати податків.

Запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей (CRS та CbCR) є важливим досягненням для України як країни-кандидата на вступ до ЄС на шляху гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС.

Текст Стандарту CRS українською та англійською мовами, коментар до нього, а також презентаційні матеріали та роз’яснення розміщено на офіційному сайті Мінфіну та ДПС.