Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Проведено зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту в Міністерстві екології та природних ресурсів України

Відповідно до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 03.05.2017 № 480 та зареєстрованого в Мін’юсті 24.05.2017 за № 663/30531 (далі – Порядок № 480), Міністерством фінансів України проведено оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту) в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Під час оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в Мінприроди досліджено десять аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (з урахуванням вимог п. 4 розділу ІІ Порядку № 480) за 2017 рік – І квартал 2019 року.

За результатами зовнішньої оцінки якості встановлено недоліки при реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема, в частині необхідності:

- спрямування діяльності з внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків;
- зміни пріоритетів при проведенні внутрішнього аудиту (від орієнтації на фінансові аспекти та виявлення порушень до здійснення системного аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей тощо);
- дотримання вимог щодо забезпечення функціональної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту;
- підвищення спроможності Сектору з питань внутрішнього аудиту Мінприроди забезпечити ефективну реалізацію функції внутрішнього аудиту (виходячи із співвідношення чисельності працівників із мережею об’єктів внутрішнього аудиту);
- удосконалення основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, зокрема, в частині уточнення та конкретизації важливих аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (ризик-орієнтованого планування; процедур та форм ведення обліку та накопичення звітних даних тощо);
- повноти формування Бази даних об’єктів внутрішнього аудиту;
- покращення процесу ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту;
- дотримання встановлених вимог при проведенні внутрішніх аудитів та документуванні їх результатів (зокрема, щодо повноти дослідження питань аудиту; повноти/достатності дослідження та аудиторських доказів; чіткої кваліфікації виявлених фактів; формулювання аудиторських висновків; оформлення робочих та офіційних документів тощо);
- спрямування аудиторських рекомендацій безпосередньо на удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління;
- удосконалення процесу моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій;
- систематизації внутрішніх заходів з професійного розвитку внутрішніх аудиторів;
- запровадження повноцінної системи обліку та накопичення звітних даних;
- удосконалення заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту тощо.

З метою забезпечення належної реалізації функції внутрішнього аудиту в Мінприроди за результатами зовнішньої оцінки якості надано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту (зокрема, щодо оновлення та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту; запровадження належного ризик-орієнтованого планування з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, процесах, функціях; покращення заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; вжиття інших заходів для недопущення у подальшому недоліків при організації, проведенні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів).