Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій із терміном погашення в 2020 році на 328,79 мільйонів доларів США

НЕ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЇ АБО ПОШИРЕННЯ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, В БУДЬ-ЯКІЙ ЮРИСДИКЦІЇ ЧИ В БУДЬ-ЯКУ ЮРИСДИКЦІЮ, ДЕ ТАКІ ДІЇ СТАНОВИТИМУТЬ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАКОНІВ ТАКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Україна збільшила на 328,79 мільйонів доларів США загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1-го вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких становила 1,36 мільярдів доларів США. J.P. Morgan виступив єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції.

Залучені кошти будуть використані для завершення розрахунків за активною операцією  з управління боргом, яка полягала в викупі на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів) у 2020 році. 

«Ми раді, що протягом року з безпрецедентним рівнем невизначеності нам вдалось здійснити активну операцію з управління державним боргом, яка сприятиме зваженій борговій політиці України в майбутньому. Ми продовжимо слідкувати за ринком і використовувати всі доступні інструменти для того, щоб досягти цілей, визначених в нашій Стратегії управління державним боргом,» - прокоментував Сергій Марченко, Міністр фінансів України.

Зазначені у цьому прес-релізі цінні папери не можна продавати у Сполучених Штатах Америки, якщо вони не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року, зі змінами (далі – “Закон США про цінні папери”), або не звільнені від вимог щодо реєстрації за Законом США про цінні папери. Україна не планує реєструвати будь-які цінні папери в Сполучених Штатах Америки або проводити будь-яке публічне розміщення цінних паперів в Сполучених Штатах Америки.
Це повідомлення не становить пропозиції Цінних паперів широкій громадськості в Сполученому Королівстві. Жоден проспект емісії не був та не буде затвердженим в Сполученому Королівстві щодо Цінних паперів. Це повідомлення розповсюджується та спрямоване лише на (i) осіб за межами Сполученого Королівства, або (ii) осіб, які є професійними інвесторами в розумінні статті 19(5) Наказу 2005 року щодо Закону Сполученого Королівства про фінансові послуги та ринки 2000 року (Реклама фінансових послуг) (далі – "Наказ"), та (iii) компаній з високим рівнем капіталу та інших осіб, які на законних засадах можуть отримати це повідомлення, та які підпадають під дію пунктів 49(2)(a) – (d) Наказу (всі такі особи далі разом іменуються – “Відповідні особи”). Будь-яка інвестиційна діяльність, якої стосується це повідомлення, буде доступна лише Відповідним особам та буде провадитись лише з Відповідними особами. Будь-яка особа, яка не є Відповідною особою, не може діяти на підставі цього документа або покладатися на нього або будь-який його текст.
Це повідомлення не є рекламою цінних паперів в Україні та не становить пропозицію або запрошення, а також не має на меті закликати робити такі запрошення, до такого обігу, розповсюдження, продажу, купівлі, або іншої передачі цінних паперів на території України.