Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Визначено першу виплату за державними деривативами України

НЕ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЇ АБО ПОШИРЕННЯ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, В БУДЬ-ЯКІЙ ЮРИСДИКЦІЇ ЧИ В БУДЬ-ЯКУ ЮРИСДИКЦІЮ, ДЕ ТАКІ ДІЇ СТАНОВИТИМУТЬ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАКОНІВ ТАКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Це повідомлення надається держателям непогашених державних деривативів, випущених Україною, в особі Міністра фінансів України, що діє за дорученням Кабінету Міністрів України (ISIN: XS1303929894; CUSIP: 903724AW2) (далі – “Державні деривативи”).

31 травня 2021 року Україна здійснить першу виплату за Державними деривативами. Виплату буде здійснено стосовно 2019 Звітного року.

На підставі розрахунків, проведених станом на 30 квітня 2021 року відповідно до умов Державних деривативів (далі – “Умови”), Сума виплати, що підлягає сплаті за Державними деривативами 31 травня 2021 року, становить 40 750 645,60 дол. США. Непогашена умовна сума Державних деривативів становить 3 239 320 000 дол. США. Таким чином, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 дол. США за кожну 1 000 дол. США Умовної суми Державних деривативів, які їм належать.

Терміни з великої літери, що використовуються у цьому повідомленні, мають значення, надані їм в Умовах.

Зазначені у цьому прес-релізі цінні папери не можна продавати у Сполучених Штатах Америки, якщо вони не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року, зі змінами. Україна не планує реєструвати будь-які цінні папери в Сполучених Штатах Америки або проводити будь-яке публічне розміщення цінних паперів в Сполучених Штатах Америки.

Це повідомлення не становить пропозиції цих цінних паперів широкій громадськості в Сполученому Королівстві. Жоден проспект емісії не був та не буде затвердженим в Сполученому Королівстві щодо цінних паперів.  Це повідомлення розповсюджується та спрямоване лише на (i) осіб за межами Сполученого Королівства, або (ii) осіб, які є професійними інвесторами в розумінні статті 19(5) Наказу 2005 року щодо Закону Сполученого Королівства про фінансові послуги та ринки 2000 року (Реклама фінансових послуг) (далі – "Наказ"), та (iii) компаній з високим рівнем капіталу та інших осіб, які на законних засадах можуть отримати це повідомлення, та які підпадають під дію пунктів 49(2)(a) – (d) Наказу (всі такі особи далі разом іменуються – “Відповідні особи”).  Будь-яка інвестиційна діяльність, якої стосується це повідомлення, буде доступна лише Відповідним особам та буде провадитись лише з Відповідними особами.  Будь-яка особа, яка не є Відповідною особою, не може діяти на підставі цього документа або покладатися на нього або будь-який його текст.

Це повідомлення не є рекламою цінних паперів в Україні та не становить пропозицію або запрошення, а також не має на меті закликати робити такі запрошення до такого обігу, розповсюдження, розміщення, продажу, купівлі, або іншої передачі цінних паперів на території України.