Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Міністерство фінансів вітає ратифікацію Угоди FATCA (новину уточнено)

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» та прийняла у першому читанні пов’язані законопроєкти №2102 і №2103.

Нагадаємо, 7 лютого 2017 року у Києві Україна і США підписали міжурядову Угоду для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)).

Для імплементації Угоди та врегулювання порядку виконання фінансовими установами України вимог закону FATCA були розроблені зміни українського законодавства, зокрема, до Податкового Кодексу та законів «Про банки і банківську діяльність» та «Про депозитарну систему України».

Законопроєктом №2102 мають бути внесені зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» в частині порядку розкриття банківської таємниці та до Закону України «Про депозитарну систему України» в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Порядок розкриття такої інформації у першому випадку  встановлюється Національним банком України, у другому - НКЦПФР за погодженням з Міністерством фінансів та Державною податковою службою.

Законопроєктом №2103 мають бути внесені зміни до Податкового кодексу України в частині визначення понять:

  • підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок;
  • особливості подання звітності за підзвітними рахунками;
  • збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів;
  • накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки. Зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

Обидва законопроєкти готуються до другого читання.

Зазначені зміни до законодавства України дозволять здійснювати обмін інформацією не лише в рамках Угоди щодо застосування положень FATCA, але й інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів,  в т.ч. Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки від 29.10.2014 (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information), до якої Україна планує приєднатися найближчим часом.

Ратифікація Угоди щодо застосування положень FATCA та прийняття законопроєктів №2102 і №2103 забезпечить виконання в Україні вимог закону FATCA на основі здійснення внутрішнього звітування та надання в автоматичному режимі інформації Державною податковою службою України податковій службі США щодо рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах.

Надання аналогічної інформації податковою службою США щодо рахунків, відкритих платниками податків України у фінансових установах США, Угодою не передбачено.

Отже, автоматичний обмін інформацією буде здійснюватися в односторонньому порядку, але Україна в подальшому зможе провести консультації із Сполученими Штатами про внесення змін до Угоди в частині запровадження двостороннього обміну.

Довідково

Закон „Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA) прийнятий у США у 2010 р. Цим законом встановлюється обов’язок фінансових установ іноземних країн звітувати безпосередньо або через державний орган до Податкової служби США про фінансові рахунки, відкриті у цій іноземній країні платниками податків США або юридичними особами іноземних країн, значна частка статутного капіталу яких знаходиться у володінні платників податків США.