Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Парламент удосконалив систему регулювання аудиторської діяльності в Україні з урахуванням вимог законодавства ЄС

Сьогодні Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні». 
Основною метою закону є гармонізація національного законодавства у сфері аудиторської діяльності з вимогами європейського законодавства шляхом імплементації норм Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту (ЄС) № 537/2014 відповідно до взятих Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
Запровадження відповідних змін є результатом спільної роботи Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, регуляторів та професійних організацій.
Цим Законом втілено низку урядових ініціатив, а саме:
•    уточнення вимог до аудитора та аудиторської фірми;
•    імплементація норм європейського законодавства, зокрема щодо забезпечення однозначності змісту аудиторського звіту, недопущення впливу регуляторів на зміст аудиторського звіту в частині аудиту фінансової звітності, удосконалення положень щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства; 
•    удосконалення положень щодо особливостей проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог європейського законодавства, зокрема щодо тривалості завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також запровадження норм щодо забезпечення прозорості та сприяння ефективності діяльності аудиторських комітетів або органів (підрозділів), на які покладаються відповідні функції; 
•    удосконалення норм щодо порядку атестації аудиторів з метою зменшення вартості, яка справляється за проведення іспитів і підвищення якості підготовки екзаменаційних завдань, створення умов для входження у професію молоді та досвідчених фахівців;
•    уточнення положень щодо процедури контролю якості аудиторських послуг, щодо професійної відповідальності аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також порядку дисциплінарного провадження тощо.