Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Проведено зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту в Державній авіаційній службі України

Відповідно до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінкифункціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 03.05.2017 № 480 та зареєстрованого в Мін’юсті 24.05.2017 за № 663/30531 (далі – Порядок № 480), Міністерством фінансів України проведено оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту) в Державній авіаційній службі України.

Під час оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в Державіаслужбі досліджено десять аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (з урахуванням вимог п. 4 розділу ІІ Порядку № 480) за 2016 рік – І півріччя 2018 року.

За результатами зовнішньої оцінки якості встановлено недоліки при реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема, в частині необхідності:
- спрямування внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності, поліпшення внутрішнього контролю;

- доопрацювання основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту в частині уточнення та конкретизації важливих аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (ризик-орієнтованого планування; порядку та методології проведення внутрішніх оцінок якості; процедур та форм ведення обліку та накопичення звітних даних тощо);

- повноти формування Бази даних об’єктів внутрішнього аудиту;

- здійснення оцінки ризиків при плануванні діяльності з внутрішнього аудиту;

- дотримання встановлених вимог при оформленні документів на проведення аудитів, плануванні внутрішнього аудиту, формуванні цілей внутрішнього аудиту та визначенні питань, що підлягають дослідженню;

- дотримання встановлених вимог при проведенні внутрішніх аудитів та документуванні їх результатів (зокрема, щодо повноти дослідження питань, чіткої кваліфікації виявлених фактів як порушень/недоліків, обґрунтованості аудиторських висновків, оформлення робочих та офіційних документів, формування справ внутрішніх аудитів тощо);

- забезпечення належної результативності внутрішніх аудитів та надання аудиторських рекомендацій; активізації роботи з впровадження наданих аудиторських рекомендацій;

- покращення якості внутрішнього та зовнішнього звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту;

- реалізації на практиці заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту тощо.

З метою забезпечення належної реалізації функції внутрішнього аудиту в Державіаслужбі за результатами зовнішньої оцінки якості надано рекомендації щодо
удосконалення системи внутрішнього аудиту (зокрема, щодо оновлення та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту; запровадження належного ризикорієнтованого планування з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, процесах, функціях; підвищення результативності внутрішніх аудитів та надання відповідних рекомендацій; впровадження заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; вжиття інших заходів для недопущення у подальшому недоліків при організації, проведенні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів тощо).