Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

​Проведено зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового моніторингу України

Відповідно до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 03.05.2017 № 480 та зареєстрованого в Мін’юсті 24.05.2017 за № 663/30531 (далі – Порядок № 480), Міністерством фінансів України проведено оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту) в Державній службі фінансового моніторингу України.

Під час оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в Держфінмоніторингу досліджено десять основних аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (з урахуванням вимог п. 4 розділу ІІ Порядку № 480) за 2016 рік – І півріччя 2018 року.

За результатами оцінки якості встановлено недоліки при реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема, в частині необхідності:
- дотримання вимог щодо забезпечення функціональної незалежності головного спеціаліста з питань проведення внутрішнього аудиту; забезпечення належного виконання головним спеціалістом основних завдань і функцій;
- спрямування внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності, поліпшення внутрішнього контролю;
- доопрацювання основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту в частині уточнення та конкретизації важливих аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (ризик-орієнтованого планування, проведення внутрішніх оцінок якості, заходів із моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій, ведення обліку та накопичення звітних даних тощо), а також їх актуалізації;
- належного формування та ведення бази даних об’єктів аудиту;
- здійснення оцінки ризиків при плануванні діяльності з внутрішнього аудиту та забезпечення виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту;
- забезпечення належної результативності внутрішніх аудитів та надання аудиторських рекомендацій;
- покращення якості внутрішнього та зовнішнього звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту;
- належної реалізації на практиці заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту тощо.

З метою забезпечення належної реалізації функції внутрішнього аудиту в Держфінмоніторингу за результатами зовнішньої оцінки якості надано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту (зокрема, щодо оновлення та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту; підвищення результативності внутрішніх аудитів та надання відповідних висновків і рекомендацій; здійснення планування діяльності з внутрішнього аудиту на підставі ризик-орієнтованого підходу з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, процесах, функціях; впровадження заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; вжиття інших заходів для недопущення у подальшому недоліків при організації, проведенні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів тощо).