Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Розпочато активну роботу над підготовкою законодавчої та адміністративної бази України у сфері оподаткування і податкового адміністрування для вступу до Європейського Союзу

Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України та Програма ЄС з підтримки України з управління державними фінансами (EU4PFM) розпочали активну роботу у форматі робочих груп над підготовкою законодавчої бази у сфері оподаткування та податкового адміністрування, необхідної для вступу до Європейського Союзу.

Кожне положення правового акта ЄС  має бути належним чином впроваджене у національне законодавство кожної країни-члена ЄС, забезпечуючи однакове застосування тих положень оподаткування, які гармонізовані на рівні ЄС.

Нагадаємо, що податкова політика ЄС складається з двох компонентів: прямого оподаткування, яке залишається виключною відповідальністю держав-членів, і непрямого оподаткування, яке впливає на вільний рух товарів і свободу надання послуг на єдиному ринку.

Людмила  Паламар, директор департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України,  зазначила: "Пріоритетним напрямом у компоненті прямого оподаткування для нас є імплементація Директив у сфері протидії ухиленню від сплати податків (ATAD 1 та ATAD 2). Ця робота передбачає впровадження нових інструментів (зокрема, загальне правило протидії ухиленню від сплати податків (GAAR), антигібридні правила (hybrid mismatch)), які дозволять більш ефективно протидіяти ухиленню від сплати податків в Україні. В рамках виконання Угоди про асоціацію Україна досягла значного прогресу щодо наближення законодавства  у сфері податку на додану вартість та акцизного податку до законодавства ЄС".

"Важливо, що роботу з узгодження нормативних актів щодо ПДВ та акцизних податків розпочато у 2023 році, беручи до уваги обсяг нормативної бази ЄС та необхідних ІТ-рішень щодо цих податків", - наголосив Паулюс Маяускас, ключовий міжнародний експерт EU4PFM в податковій сфері. Попри досягнутий  прогрес у цій сфері згідно з Угодою про Асоціацію положення Угоди не охоплюють вимог, які мають виконувати держави-члени ЄС.

На думку Паулюса Маяускаса, розробку законодавства щодо імплементації положень Директив ATAD 1 та ATAD 2 можливо здійснити вже у 2023 році, що дозволить зосередитися на наступних кроках процесу євроінтеграції. Адже директиви щодо боротьби з ухиленням від сплати податків  реалізують окремі кроки  плану дій BEPS, важливу частину яких вже інтегровано в українське законодавство.

Проєкт EU4PFM також рекомендує імплементувати положення Директиви про адміністративне співробітництво (DAC7) щодо автоматичного обміну інформацією операторів цифрових платформ, запровадивши відповідний стандарт ОЕСР.

Для імплементації Директив ЄС вже розглянуто пріоритетність їх впровадження в Україні, проводиться їх огляд та порівняльний аналіз щодо відповідності українського податкового законодавства положенням Директив ЄС.