Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Верховна Рада ратифікувала Угоду про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Малайзією

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї.

Ратифікацію Угоди підтримали 333 народних депутатів.

У чому суть?

4 серпня 2016 року Уряд України та Уряд Малайзії підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї.

Необхідність укладення цієї Угоди та Протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України та Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, та у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

Тому підписані Угода та Протокол до неї між Україною та Малайзією спрямовані на уникнення подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій і торгівлі.

Положення Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Малайзією відповідає модельній Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податків на доходи і капітал, якими передбачено:

  • оподаткування дивідендів за ставкою 5% – якщо фактичним власником дивідендів є компанія, що володіє не менше, ніж 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує; 15% – в усіх інших випадках;
  • розмір ставки оподаткування процентів – 10%;
  • розмір ставки оподаткування роялті – 8%;
  • розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією.

Запропоновані ставки відповідають загальній практиці укладення Україною таких конвенцій та протоколів до них з іншими країнами світу.

Чому важлива ратифікація Угоди?

Завдяки ратифікації Угода між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколом до неї набирає чинності.

Внаслідок укладення та ратифікації зазначеної Угоди та Протоколу до неї підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Угода та Протокол до неї також гарантують, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

Крім того, Угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Малайзією спрямована на попередження ухилень від сплати податків, зокрема розширюються можливості щодо обміну податковою інформацією та надання допомоги у стягненні податків. Таким чином, створюються додаткові умови для поглиблення економічних відносин між Україною та Малайзією.