Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Врегулювання попередньої оплати бюджетними коштами

Кабінет Міністрів України у середу, 4 грудня, схвалив постанову щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. Як очікується, дана постанова підвищить рівень фінансово-бюджетної дисципліни розпорядників (одержувачів) та сприятиме уникненню тривалого відволікання бюджетних коштів. Акт спрямований на підвищення ролі головних розпорядників бюджетних коштів щодо управління бюджетними коштами, а також  підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни при використанні бюджетних коштів.

Зокрема цим документом постановляється:

■ визначити систематизовані випадки авансування за бюджетні кошти:

-         не більше 3 місяців - товари, роботи і послуги за поточними видатками;

-         не більше 12 місяців - товари, роботи і послуги за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичні видання;

-         не більше 24 місяців - товари, роботи і послуги за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов'язань, а також товари, роботи і послуги, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави;

■ уповноважити головних розпорядників визначати розмір та строк попередньої оплати в межах строків, визначених у постанові, кількість платежів з попередньої оплати (етапність), положення щодо здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, що передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва тощо та відповідати за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне, цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог БКУ;

■ визначити, що закордонні дипломатичні установи (розпорядники) передбачають попередню оплату відповідно до рішення МЗС, як головного розпорядника, в межах визначених БКУ повноважень;

■ спрямування сум попередньої оплати за капітальними видатками та державними контрактами виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі, з подальшим використанням виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами;

■ головним розпорядникам забезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, укладених із розпорядниками (одержувачами) в мережі головного розпорядника, в частині попередньої оплати, а розпорядникам (одержувачам) - не здійснювати платежі з попередньої оплати таким виконавцям, постачальникам, надавачам;

■ рекомендувати розпорядникам (одержувачам) укладати договори відповідно до законодавства з урахуванням такого:

-         нездійснення попередньої оплати суб'єктам, якими порушено умови договорів в частині попередньої оплати, укладених з розпорядниками (одержувачами) у мережі головного розпорядника;

-         повернення після закінчення строку, визначеного у договорі про закупівлю, суб'єктами невикористаних сум попередньої оплати та застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення;

-         спрямування сум попередньої оплати за капітальними видатками та державними контрактами суб'єктам (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі, з подальшим використанням виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами;

 

■ передбачити можливість в рішеннях Уряду з окремих питань у разі необхідності визначати додаткові або інші умови попередньої оплати;

■ доручити Держаудитслужбі перевіряти дотримання розпорядниками (одержувачами) законодавства щодо попередньої оплати;

■ визнати такою, що втратила чинність, постанову Уряду від 23.04.2014 № 117 та передбачити можливість здійснення розрахунків за договорами, бюджетні зобов’язання за яким взяті на облік у Казначействі, до повного виконання цих договорів.