Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Про окремі питання функціонування державного внутрішнього фінансового контролю у 2019 році

Міністерство фінансів України відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Згідно зі статтею 26 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників
бюджетних коштів.

У рамках виконання відповідного доручення Уряду міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською держадміністраціями в поточному році вжито ряд заходів для належної організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, зокрема:
- оновлено та/або прийнято нові внутрішні документи з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
- утворено робочі групи (комісії) з питань організації внутрішнього контролю та/або управління ризиками;
- визначено структурні підрозділи/посадових осіб, відповідальні за створення, побудову та координацію впровадження системи внутрішнього контролю;
- укомплектовано вакантні посади внутрішніх аудиторів;
- вжито додаткові заходи для забезпечення організаційної та/або функціональної незалежності структурних підрозділів внутрішнього аудиту;
- підписано декларації внутрішнього аудиту;
- затверджено стратегічні та операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту з урахуванням стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності державних органів;
- вжито заходи щодо зміни пріоритетів при проведенні внутрішнього аудиту (від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення системного аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо);
- запроваджується діяльність аудиторських комітетів у окремих органах;
- проведено внутрішні навчання з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту тощо.

Інформація про окремі питання функціонування державного внутрішнього фінансового контролю у 2019 році