Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Україна приєдналася до Глобальної бази даних статистики доходів ОЕСР

Україна в рамках поглиблення співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку приєдналася до Глобальної бази даних статистики доходів ОЕСР і стала 121 країною, що подає інформацію до найбільшого відкритого джерела даних про доходи.

Податкові та неподаткові надходження до бюджетів усіх рівнів України за 2012-2021 році класифіковані відповідно до категорій доходів ОЕСР та стандартного шаблону. Вони містять співвідношення різних категорій податків до ВВП, до загальної суми надходжень і знаходяться, зокрема, за посиланнями:

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVUKR

Global Revenue Statistics Database | Compare your country.

Інформація щороку буде оновлюватися відповідними даними за попередній рік.

Метою цієї ініціативи ОЕСР є підвищення якості, узгодженості, порівнянності та доступності даних про доходи.

Глобальна база доходів надає зіставні дані про рівні оподаткування, податкову структуру та зміни у надходженнях від окремих податків у часі для переважної більшості країн світу.

Це важлива інформаційна база у проведенні податкової політики та здійсненні міжнародного співробітництва, а також взаємного навчання з мобілізації внутрішніх доходів.