Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Оголошення про проведення конкурсу на посаду Голови правління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

Конкурсна комісія та комітет з питань призначень та винагород посадовим особам наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» висловлюють свою подяку всім кандидатам, які вже подали документи для участі у конкурсному відборі на посаду голови правління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та повідомляє, що відповідно до рішення наглядової ради оголошується новий конкурсний відбір кандидата на посаду голови правління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у зв’язку із зовнішніми непередбачуваними обставинами.

Оголошується прийом  документів від претендентів для участі в конкурсному відборі кандидата на посаду Голови правління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – Банк або АТ «Ощадбанк»), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Основні напрями діяльності Банку:

Місія АТ «Ощадбанк» – бути вибором клієнта №1 в Україні, покриваючи потреби всіх категорій клієнтів у будь-якій точці країни та забезпечуючи легкий доступ населенню та підприємцям до фінансових ресурсів та послуг Банку.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

Стратегічні цілі Банку:

 • Підвищити ефективність банківського бізнесу;
 • Зберегти позицію в корпоративному сегменті;
 • Значно збільшити присутність у сегменті МСБ;
 • Зміцнити позицію у роздрібному бізнесі;
 • Оптимізувати  витрати.

 

Ключові стратегічні завдання:

 • Переорієнтувати роботу корпоративного бізнесу, в т.ч. оптимізувати модель покриття з фокусом на продажі, здійснити кроки для підвищення ефективності та прибутковості продажів, суттєво оптимізувати кредитний процес.
 • Прискорити розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу, в т.ч. розробити конкурентну пропозицію по сегментах, забезпечити приріст процентного та комісійного доходу, налаштувати організацію на зростання кредитування.
 • Підвищити якість послуг роздрібного бізнесу, в т.ч. розширити роботу з новими клієнтськими сегментами, розробити стратегію розвитку продуктів та крос-продажів, продовжити розвиток дистанційних каналів.
 • Продовжити оптимізацію мережі відділень, в т.ч. підвищити прибутковість відділень та оптимізувати їх розташування.
 • Забезпечити побудову ефективної та незалежної системи управління ризиками та зваженість кредитної політики.
 • Посилити роль IT-технологій, в т.ч. пріоритизувати IT-проекти відповідно до внеску в побудову ефективного та прибуткового банківського бізнесу, завершити процес централізації бек-офісу, ІТ та інших функцій підтримки, створити  прозору внутрішню фінансову модель та звітність, запровадити системи управлінського обліку та трансфертного ціноутворення.
 • Досягти істотного скорочення портфеля непрацюючих активів.

 

Для участі в конкурсному відборі кандидат надсилає на адресу електронної пошти: kyiv@pedersenandpartners.com наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом 22 травня 2020 року (два тижні з моменту оголошення):

 • заяву на участь в конкурсі;

Заява на участь у відборі на ім’я голови комітету з питань призначень та винагород посадовим особам АТ «Ощадбанк» Міхаеля Вайнштейна.  Заява має містити відомості про кандидата (ПІБ кандидата – повністю, адреса реєстрації/проживання кандидата та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адреса Skype у разі наявності) та бути підписана кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило)

 • біографічну довідку (резюме), підписану кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • мотиваційний лист, підписаний кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • конкурсну пропозицію;

Конкурсна пропозиція може містити план стратегічного розвитку та реформування Банку, заходи з реалізації стратегічних засад та можливі ризики, пропозиції щодо поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності Банку

Кандидати, що будуть відібрані та допущені до другого етапу конкурсу (про що їх буде окремо повідомлено компанією з добору персоналу у вільний спосіб на вибір компанії), мають надіслати наступні документи на адресу електронної пошти: kyiv@pedersenandpartners.com українською мовою та/або англійською мовою протягом 10 днів з дати отримання повідомлення про проходження до другого етапу:

 • засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу (на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату, зазначені кульковою ручкою (синє чорнило);
 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • засвідчену копію трудової книжки особи (за наявності в неї трудової книжки) або іншого документа, що засвідчують досвід роботи;
 • засвідчену копію документа про вищу освіту;
 • засвідчені копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи (за наявності таких документів);
 • довідку компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів або підтвердження / заява / лист від компетентного органу чи сертифікованого адвоката, що підтверджує, що податкові органи відповідної юрисдикції не видають такий документ;
 • довідку компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про відсутність в неї судимості;
 • інформації кваліфікованого (кваліфікованих) бюро кредитних історій про кредитну історію фізичної особи;
 • довідку органу банківського нагляду іноземної країни або іноземного банку, в якому кандидат обіймав протягом останніх трьох років посаду, про відсутність зауважень та фактів порушень банківського законодавства і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах (якщо претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду в іноземному банку);
 • рекомендації та інші документи на розсуд кандидата.

 

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю:  https://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting

Претендент на посаду Голови правління повинен відповідати таким вимогам:

 • Повна вища освіта (магістр або еквівалент) принаймні в одній з таких галузей: фінанси, ділове адміністрування, економіка, право;
 • Додаткова освіта в сфері корпоративного управління або спеціальні дипломи/сертифікати, в т.ч. провідних міжнародних центрів з професійного розвитку є перевагою;
 • Вільне володіння діловою українською, російською чи англійською мовами; додаткові знання іноземних мов вважатимуться перевагою;
 • Стаж роботи в банківському секторі в сукупності не менше ніж десять років, у тому числі на керівних посадах – не менше п’яти років;
 • Глибокі практичні знання з банківської справи;
 • Досвід стратегічного  та інвестиційного планування, бюджетування в банках;
 • Досвід роботи з трансформації та оптимізації великої мережі відділень;
 • Досвід у розробці та управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова);
 • Підтверджений досвід розробки стратегії та досвіду її впровадження;
 • Досвід впровадження в організації швидких змін в регуляторної сфери;
 • Досвід кризового менеджменту;
 • Досвід роботи з міжнародними фінансовими організації (IFI) вважатиметься перевагою;
 • Досвід роботи з непрацюючими кредитами (NPL).

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

 

08/05 – 22/05

 

Подання документів кандидатами на конкурс на адресу електронної пошти:  kyiv@pedersenandpartners.com

 

до 22/06

 

Співбесіда фіналістів з Наглядовою радою Банку (особисто або skype-співбесіда).

 

За адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

 

 

Кандидати, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Pedersen&Partners (ТОВ «Педерсен енд партнерс») до 18:00 за київським часом  22  травня  2020 року (два тижні з моменту оголошення).

 

e-mail: kyiv@pedersenendpartners.com

Телефон для довідок: +380 44 500 59 88

Контактна особа: Цаповська Ольга.