Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Оголошення про проведення відбору на посаду представника держави - члена наглядової ради ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»

Відповідно до пункту 8 та 9 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 927) та Наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2019 р. № 504 оголошується відбір на посади членів наглядової ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» - представників держави.

Найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» («НЕК «Укренерго»).

Місцезнаходження «НЕК «Укренерго»: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, будинок 25

«НЕК «Укренерго» було створено відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 15 квітня 1998 року № 54 на базі державного підприємства “Національний диспетчерський центр електроенергетики України” з приєднанням реорганізованого державного підприємства “Державна електрична компанія “Укрелектропередача”, як енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до регіональних електромереж енергопостачальних компаній (обленерго). «НЕК «Укренерго» здійснює транспортування електроенергії до 4-х країн Євросоюзу, міждержавніперетокиелектроенергії між ОЕС України та енергосистемами 3-х країн СНД.

У складі Компанії функціонує 8 регіональних енергосистем, що охоплює всю територію України, та працюєбіля 10 тисяч співробітників. Також до складу входить високотехнологічне обладнання 137-ми підстанцій надвисокої напруги 220-750 кВ загальною встановленою потужністю понад 78 тис МВА та понад 21 тисяч кілометрів магістральних та міждержавних електроліній надвисокої напруги 220-750 кВ. Магістральними електромережами «НЕК «Укренерго» щорічно передається понад 110 млрд кВтгод електроенергії.

«НЕК «Укренерго» буде функціонувати у якості регульованого державою підприємства. «НЕК «Укренерго» має підготувати плани по розвитку електроенергетичної мережі, а також подавати такі плани та пропозиції щодо тарифу (розроблених на основі затратного або стимулюючого методу) для затвердження НКРЕКП згідно енергетичних директив ЄС. «НЕК «Укренерго» керується у своїй діяльності правовими та регуляторними вимогами та енергетичними правовими нормами Європейського Союзу та рекомендаціями Організації з Економічного Співробітництва та Розвитку щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю.

Основними напрямами діяльності «НЕК «Укренерго» є виконання функцій оператора системи передачі та виконання функцій з управління та експлуатації магістральними мережами, зокрема:

 • здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організація обміну інформації з оператором ринку, з учасниками ринку, операторами систем передачі суміжних країн, об’єднанням ENTSO-E та Енергетичним Співтовариством в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами;
 • планування режимів роботи ОЕС України відповідно до правил ринку та кодексу системи передачі;
 • вдосконалення і розвиток ринку електричної енергії України, балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг;
 • забезпечення ефективного оперативно-технологічного обслуговування та ремонту магістральних та міждержавних електричних мереж, зменшення витрат матеріальних ресурсів та втрат електричної енергії в електромережах та роботи ринку допоміжних послуг та придбання допоміжних послуг з метою дотримання стандартів операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України;
 • участь у здійсненні оперативного моніторингу руху палива (вугілля, природного газу, топкового мазуту) на теплових електростанціях енергогенеруючих компаній та у вдосконаленні моделі прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС в міру здійснення ринкових перетворень;
 • участь у розробленні прогнозних балансів електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС (річні, квартальні та місячні), підготовка до затвердження,забезпечення моніторингу виконання та підготовка висновків і пропозицій щодо їх оптимізації;
 • формування та проведення єдиної технічної політики з розвитку та впровадження телекомунікаційної мережі, каналів передачі даних, систем релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського та технологічного управління, систем обліку та контролю показників якості електричної енергії;
 • забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами інших держав та інтеграція ОЕС України до ENTSO-E.

Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

 Відповідно до принципів формування наглядової ради «НЕК «Укренерго» претендент на посаду представника держави повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: “фінанси”, “математичні науки”, “інженерні науки”, “бухгалтерський облік та аудит”, “управління”, “адміністрування бізнесу”, “право”;
 • мати стаж роботи не менше 3 (трьох) років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як передача або виробництво електроенергії, регулювання енергетичних ринків, фінанси, інженерна справа, бухгалтерський облік та аудит, управління, адміністрування бізнесу чи юриспруденція;
 • мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;
 • володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;
 • мати бездоганну ділову репутацію;
 • відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України та Європейського Союзу;
 • вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською;
 • взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;
 • продемонструвати базове розуміння законодавчих актів, що регулюють сферу діяльності «НЕК «Укренерго»; обізнаність з енергетичним сектором України та умовами бізнес-середовища компанії; знання ринку електроенергії, тенденцій та перспектив розвитку галузі;
 • продемонструвати розуміння законодавчих актів, що регулюють енергетичний ринок країн Європейського Союзу, включаючи вимоги щодо анбандлінгу, розуміння роботи міжнародного ринку електроенергії та глобальних тенденцій;
 • претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою.

Буде перевагою:

 • досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління);
 • досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;
 • досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо);
 • досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін.

Претендент має відповідати таким критеріям згідно з вимогами законодавства України

Членом наглядової ради «НЕК «Укренерго» не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з «НЕК «Укренерго».

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

 • заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами);
 • копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація має містити точний період зайнятого місця (позицій); назву посад; загальний набір обов’язків, які виконувалися на вказаних посадах; кількість працівників у підпорядкуванні;
 • копії документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Відповідні документи подаються до 18 год. 00 хв. за київським часом 6 (шостого) грудня 2019 року українською та англійською мовами на електронну адресу: CV@me.gov.ua

або на адресу: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Номер телефону для довідок:

+38 (044) 200 47 73 (дод.32-97) Владислав Стрелець (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Документи приймаються протягом п’яти робочих днів після дати оприлюднення оголошення.

Результати відбору будуть оприлюднені протягом тридцяти календарних днів від завершення прийому документів.

Інформація про фінансово-економічний стан.