Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Оновлено форму та порядок складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Міністерство фінансів України наказом від 27.08.2021 № 484 оновило форму та порядок складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Наказ № 484).
При розробці зазначених змін, міністерством враховано пропозиції та зауваження щодо спрощення заповнення Повідомлення для платників податків.  Найважливішими з них є наступні:

1. В оновленій формі не потрібно зазначати дані про суму сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній (далі – МГК). Також виключено вимогу щодо надання інформації про обмінний курс, який застосовується платником податків при  перерахунку валюти звітності МГК, відмінної від євро у євро. 

Натомість, впроваджено інший підхід, який передбачає інформування контролюючих органів про один з трьох інтервалів за сумою сукупного консолідованого доходу МГК у графі 11.1 форми (обов’язково проставляється один із трьох кодів  – «UNC 901», «UNC 902» або «UNC 903»). Ці інтервали, фактично, визначають обсяг обов'язків платників податків щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення за «трирівневою моделлю» (згідно з вимогами кроку 13 Плану Дій BEPS, які імплементовані у статті 39  Податкового Кодексу України).

2. Крім того, Наказом врегульоване питання заповнення граф Повідомлення про участь к МГК у випадку, коли платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і при цьому – не уповноважений на подання Звіту в розрізі країн МГК. Для такої ситуації перелік кодів, доступних для заповнення у графі 10 доповнено новим кодом «CBC709».

Текст наказу опубліковано 24 вересня 2021 року в «Офіційному віснику України» № 74.